2014 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı.

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükümleri çerçevesinde 05 Aralık 2014 Cuma  günü saat 14:00’de  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Binası Başkanlık Makam Odasında Olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM                                                                                                                               :

1-      Kredi, Temlik, İpotek ve Teminat Mektubu Talepleri.

2-      Halihazır Harita ve İmar Planı Yapımı için İlbank A.Ş ye yetki verilmesi.

3-      İmar Planı Değişiklik Talepleri.