Hamamözü Belediye Başkanlığına Ait Dükkan Kiralama İhalesi.

İLAN-1

Mülkiyeti Hamamözü Belediye Başkanlığına  ait olan Saray Mahallesi Adil Candemir Caddesi No:18 adresinde bulunan 1 (bir) adet işyeri ihale edilerek, 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü (Artırma)” suretiyle 5 (beş) yıl müddet ile kiraya verilecektir.

İhale 23 Aralık 2014 Salı günü saat:14:00 ‘da Hamamözü Belediye Başkanlığı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Şartname Hamamözü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlanen Duyrulur.

İLAN-2

Mülkiyeti Hamamözü Belediye Başkanlığına  ait olan Arkutbey Mahallesi Belediye Caddesi No:1/F adresinde bulunan 1 (bir) adet işyeri ihale edilerek, 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü (Artırma)” suretiyle 1 (bir) yıl müddet ile kiraya verilecektir.

İhale 23 Aralık 2014 Salı günü saat:14:30 ‘da Hamamözü Belediye Başkanlığı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Şartname Hamamözü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlanen Duyrulur.