Hamamözü Belediye Başkanlığı, Tespit Komisyonu Kararı.

Sürekli İşçi Kadrosuna geçmek için, başvuruda bulunan aşağıda isimleri yazılı 25 adayın başvurusu oybirliği ile kabul edilmiştir. İlana yapılacak itirazların 21/02/2018 ile 23/02/2018 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra yapılacak itirazlar değerlendirilemeyecektir. 

TESPİT KOMİSYONU İLAN TUTANAĞI

İlgi : Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar Hamamözü Belediye Başkanlığı bünyesinde alt işveren işçisi olarak çalışanların ve sürekli işçi pozisyonuna geçmek isteyenlerin ilgi Usul ve Esaslara göre başvuruları 09/01/2018 günü mesai bitimine kadar alınmıştır.

Başvuruda bulunan sürekli işçi adaylarından aşağıda isimleri yazılı 25 adayın başvurusu oybirliği ile kabul edilmiştir. İlana yapılacak itirazların 21/02/2018 ile 23/02/2018 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra yapılacak itirazlar değerlendirilemeyecektir. Bu ilan tutanağı tarafımızca tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 20/02/2018 saat:15:00

S.NO  ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. BAŞVURU SONUCU
  1 Ahmet KEÇECİ 264………656  Kabul Edildi.
  2 Ahmet KILIÇ 202………134  Kabul Edildi.
  3 Ethem PELİT 279………312  Kabul Edildi.
  4 Gürhan KİRAZ 137………966  Kabul Edildi.
  5 Mehmet TOMAR 142………798  Kabul Edildi.
  6 Mesut KAMBUR 285………072  Kabul Edildi.
  7 Özkan ŞİMŞEK 112………458  Kabul Edildi.
  8 Songül YILDIZ 591………170  Kabul Edildi.
  9 Şaban DAYI 210………046  Kabul Edildi.
  10 Veysel KAMBUR 287………976  Kabul Edildi.
  11 Metin GEDİKLİ 255………202  Kabul Edildi.
  12 Ekrem ALTUNAY 213………508  Kabul Edildi.
  13 Halit TİLKİ 247………824  Kabul Edildi.
  14 İbrahim YAYLA 238………574  Kabul Edildi.
  15 Mustafa DESTEBAŞ 200………710  Kabul Edildi.
  16 Mustafa YILMAZ 100………538  Kabul Edildi.
  17 Oğuzhan DEMİRCİ 209………518  Kabul Edildi.
  18 Oktay KABAKTAN 130………620  Kabul Edildi.
  19 Sadettin ARSLAN 129………724  Kabul Edildi.
  20 Yücel KUZU 260………064  Kabul Edildi.
  21 Zafer ALTUNAY 213………568  Kabul Edildi.
  22 Mustafa BAYRAM 231………970  Kabul Edildi.
  23 Arif TURAN 311………640  Kabul Edildi.
  24 Hakki KAHRİMAN 169………476  Kabul Edildi.
  25 İdris KURT 242………310  Kabul Edildi.

 

Raşit ALTUNAY                                   Uğur ÇELİK                       Mahmut SELÇUK                                              Komisyon Başkanı                                    Üye                                       Üye