2014 Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı.

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükümleri Çerçevesinde 08/07/2014  Salı Günü Saat:14:00 ‘te aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere Belediye Binası Başkanlık Makam Odasında Olağanüstü olarak toplanacaktır.  

Gündem                                    :

1-) Kaplıca yerinin Tespiti.