2014 Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Kararı.

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükümleri Çerçevesinde  08 Temmuz 2014 Salı günü yapılan olağanüstü toplantı karar özeti.

HAMAM YERİNİN TESPİTİ

İlçemiz Şehir İmar Planında 195 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanın imar adasından ayırmadan yapı yaklaşım mesafeleri konulmak suretiyle Hamam alanı olarak tahsis edilmesine karar verildi.