2014 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı.

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi hükümleri çerçevesinde 07 Kasım 2014 Cuma  günü saat 14:00’de  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Binası Başkanlık Makam Odasında Olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM                                                                                          :

1-      2015 Yılı Belediye Bütçesi.

2-      2015 Yılı Termal Su Tarifesi.

3-      2015 Yılı İçme ve Kullanma Suyu Ücret Tarifeleri.

4-      2015 Yılı Belediye Ücret Tarifeleri.

5-      2015 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri.

6-      212 Parsel İçinde Kalan Tescilli Minarenin İfrazı.

7-      İmar Planı Değişiklik Talepleri.